SK | EN | DE

kontakt  |  mapa stránok

O nás

Spoločnosť CONSULTAX, k.s. je členom zoskupenia poradenských spoločností združených pod názvom pd&partners, ktoré združuje viacero úspešných a skúsených firiem. Ich hlavným predmetom činnosti je poskytovanie odborných poradenských služieb od vedenia ekonomickej a mzdovej agendy, cez vykonávanie audítorskej činnosti až po služby komplexného účtovného a daňového poradenstva.

CONSULTAX, k.s., bola založená v roku 2002. Činnosť spoločnosti je však podporovaná takmer 20 ročnými profesionálnymi skúsenosťami jej zakladateľov.

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti CONSULTAX, k.s. je poskytovanie služieb daňového a účtovného poradenstva, vedenie účtovnej a mzdovej agendy (komplexného účtovníctva). Spoločníkmi sú ako komplementár spoločnosť PD Consult s.r.o., ako komanditisti Ing. Marián Šinský, Ing. Peter Palcát a Ing. Peter Dvorák.

Pri poskytovaní odborných poradenských služieb kladie spoločnosť CONSULTAX, k.s. veľký dôraz na odbornosť, skúsenosť a profesionalitu. Všetky tieto atribúty prispievajú k vysokej kvalite poskytovaných poradenských služieb. Našou výhodou sú univerzálne schopnosti pracovníkov, ktorí sú v prípade potreby schopní poskytovať služby účtovného, ako aj daňového poradenstva na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Dôkazom toho je aj skutočnosť, že jedným zo spoločníkov spoločnosti CONSULTAX, k.s. je Ing. Marián Šinský, daňový poradca s licenciou a dlhoročnou skúsenosťou v oblasti poskytovania služieb daňového poradenstva. Počas jeho doterajšej praxe pracoval na Ministerstve financií SR, kde sa podieľal na tvorbe a príprave daňových a účtovných legislatívnych predpisov a neskôr v dvoch renomovaných medzinárodných poradenských spoločnostiach, najskôr v KPMG a potom v Deloitte&Touche. V oboch spoločnostiach sa aktívne zúčastňoval na poskytovaní služieb účtovného, daňového, ako aj právneho poradenstva veľkým slovenským výrobným a distribútorským spoločnostiam, finančným inštitúciám, ako aj dcérskym spoločnostiam a pobočkám veľkých nadnárodných spoločností.

V roku 2005 sme sa stali členmi Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory . Prostredníctvom členstva v tejto komore sa CONSULTAX, k.s. snaží oslovovať zahraničných klientov a pomáhať im správne sa orientovať v lokálnej daňovej, právnej a ekonomickej legislatíve.

Aj vzhľadom k hore uvedenému sme sa stali na slovenskom trhu pomerne silnou lokálnou poradenskou spoločnosťou často vyhľadávanou okrem domácich klientov aj zahraničnými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré založili, zakladajú, alebo plánujú založiť svoju dcérsku spoločnosť na Slovensku a potrebujú bezproblémový a kompletný ekonomický servis.

Ing. Peter Palcát
partner