SK | EN | DE

kontakt  |  mapa stránok

Účtovníctvo

Pri outsourcingu účtovných služieb sa snažíme uspokojiť špecifické potreby každého klienta, čo sa nám darí aj individuálnym prístupom pri nastavení parametrov spolupráce s každým klientom. Veľkou konkurenčnou výhodou je úzka spolupráca a metodická podpora interných audítorov a asistentov audítorov audítorskej spoločnosti Interaudit International s.r.o..

Samozrejmosťou je informovanie klientov o predbežných hospodárskych výsledkoch v dohodnutých cykloch počas účtovného obdobia ( štvrťročne, mesačne ) ako i sledovanie vybraných finančných ukazovateľov podľa požiadaviek klienta.

Svojim klientom ponúkame i priebežné vykonávanie kontrolných činností so zameraním na dodržiavanie správnej metodiky účtovania, vypracovávanie finančných analýz a reportov pre potreby klientov a ich materských spoločností v zahraničí ako i v rámci ich spolupráce s rôznymi finančnými inštitúciami. Ďalej poskytuje konzultácie, poradenstvo a zostavenie konsolidovaných účtovných závierok a konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti devízových vzťahov. Na požiadanie klienta zostavujeme štatistické výkazy ( mesačné, štvrťročné, ročné ), Intrastat a pod.